eedo

Market Research

Eedo Market Research har sitt huvudkontor i centrala Göteborg, Sverige och vi genomför fältarbete inom Europa. Eftersom vi är baserade i Norden har vi genom åren samlat på oss kunskap inom de Nordiska marknaderna. Vi vill därför gärna dela med oss av vår expertis för att hjälpa er att förstå våra marknader.

På Eedo är vi vana att använda både kvalitativa och kvantitativa metoder för att leverera det som våra kunder är ute efter. Vi anpassar oss till kundens behov och bidrar även med egen input för att genomföra varje enskilt projekt på bästa möjliga sätt för alla inblandade. Med vår lokala kunskap kan vi också erbjuda stöd och besvara frågor gällande de marknader som vi arbetar inom.


eedo
eedo
WordPress PHP
HTML5
CSS
LESS
Webbutveckling
Projektplanering
Design
Webbplats
Logo
Visitkort