What I do

What I Do

A well thought-out, budget-oriented Online Marketing Strategy is key to the success of your business. Attention is hard currency in the online marketplace, and I'm pretty good at creating strategies that drive attention.

My primary focus is with the long game: Inbound Marketing. Within that area, I specialize in driving traffic and interaction using Social Media, SEO and opt-in Email marketing.

What I Do

Being solely about blogging, social media interaction, writing content and making your would-be customers spread your messaging, I see Inbound Marketing as the long, yet cost-effective game.

A successful Inbound Marketing strategy can make or break three quarters from now. It's not a 'quick fix' for a bad quarter, it's a quick fix for the terrible quarter you'll have if you don't invest in it.

What I Do

At the end of the day, it's about the bottom line. A company that doesn't sell, won't be a company for very long. No matter how awesome your social media strategy is, or how well thought out that incredibly clever Inbound Marketing campaign was, it won't matter unless you have a website that sells.

I've built many of those.

Recent Projects

Silent order landing page

Silent Order Landing Page

Cryptzone.com

Cryptzone

Frölunda Super Bowl

Frölunda Super Bowl

Blog (Swedish)

Social Media-strategi – 5 steg att ta innan du börjar

Social Media-strategi – 5 steg att ta innan du börjar

Att bygga en Social Media-strategi från noll är inte så enkelt alltid. Vad ska du säga? Vad ska du säga ofta? Hur ofta ska du skicka ut erbjudanden på Facebook vs. Google+, Twitter, Facebook, m.m.? Och hur mycket pengar, energi och tanke ska du lägga på dina produktbilder? Börja inte i den änden. Börja från(…)

Hur du skapar en webbplats som passar för mobila enheter (Responsive Web Design)

Hur du skapar en webbplats som passar för mobila enheter (Responsive Web Design)

Att skapa en webbplats är inte direkt enkelt. Du måste förstå din målgrupp, du måste bygga buyer personas och förlika dig med dina svagheter, bara för att nämna några saker. Att bygga en webbplats med Responsive Web Design, dvs en webbplats som inte bara ser bra ut på en mobil enhet, men som också gör vad(…)

Pinterest får allt större betydelse för eHandel

Pinterest får allt större betydelse för eHandel

Pinterest, är det något att lägga tid på? Pinterest är en site som ses till fullo av sökmotorer, till skillnad från t.ex. Facebook där mycket av din information bara syns för dina vänner. Det betyder att alla länkar du får in från Pinterest, faktiskt indexeras. De har inte ens rel=”nofollow”, vilket betyder att de vidarebefordrar(…)

All posts

Contact Me

I pretty much live online, so I shouldn’t be too hard to get hold of